Opplevelser skaper attraksjonskraft

Arrangementsturisme er viktig for destinasjonen!

Godt verkskap
Vi er stolt av vår destinasjon og vil at flere skal oppleve den på sitt beste. Vi brenner for å skape arenaer som bygger fellesskap og varige relasjoner mellom mennesker, og mellom mennesker og destinasjonen.

Styrker attraksjonskraften
Hva man kan oppleve, er viktigere enn hvor man drar. Opplevelser som skreddersys, oppfattes som unike, meningsfulle og relevant, og bidrar derfor til å styrke attraksjonskraften til arrangement.

Bærekraft
Det er mange fordeler av å forlenge oppholdet. Ikke bare berikes man av kraften i opplevelsene, men det totale fotavtrykket reduseres og man skaper positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet. Vinn-vinn for alle parter!

En dag ekstra?

Arrangementsturister er ikke som andre turister. Vi tilrettelegger for at deltagere på arrangement får unike opplevelsestilbud slik at de kan oppleve destinasjonen på sine premisser, ut fra sine interesser og i felleskap med andre fra samme arrangement. Dette skaper en unik ramme for fellesskap og tilhørighet.

Hvordan fungerer det?

Vi skreddersyr opplevelser tilpasset det faglige programmet til arrangementet. Alt du trenger å gjøre er å velge noen aktiviteter du har lyst til å knytte til ditt program og ta kontakt. Du bestemmer tidspunkt, varighet og om deltakere selv skal betale for aktiviteten eller om den skal inngå i deltakeravgiften.

Vi styrker ditt arrangement ved å skape relevante og meningsfulle opplevelser for deltagere på ditt arrangement.

Dette er en gratis tjeneste for arrangører, og du bærer ingen økonomisk risiko.

Velkommen til vårt opplevelsesunivers