Bærekraft

Eventify skal bidra til å skape positive ringvirkninger. Dette kan gjøres på mange måter, men avgjørende viktig at det skjer basert på bærekraftige premisser.

Morgendagens reiseliv må ha et vinn-vinnperspektiv, med positiv verdi for både næringsaktørene, de besøkende, lokalsamfunnene, innbyggerne og kloden.

Verdiskapende opplevelser

Det er opplevelser som som gir reisemotivasjon og driver verdiskaping. Eventify tilbyr meningsfulle opplevelser som beriker og berører, og som gjør arrangementet verdt reisen. Framtidas reisende vil trolig være mer verdiorientert, forvente sømløse, grønne og smarte løsninger.

Vi skal skape positive ringvirkninger gjennom å tilby lokale kulturbaserte opplevelser, opplevelser som skaper fellesskap og tilhørighet, og bærekraftige opplevelser.

Effekten av arrangement

Innovasjon Norge har utviklet et verktøy (Event Impact Tool) for å vurderer arrangementers effekter innen økonomi, sosiale forhold, miljø og omdømme. Hensikten er å gi en god oversikt over potensielle og dokumenterte effekter. Verktøyet kan brukes både før og etter arrangementet for bedre planlegging og dokumentasjon. Det gir også mulighet for nye ideer om å styrke positive effekter og redusere negative effekter. Les mer her