Hva er arrangementsturisme

Arrangementsturisme er utviklingen og markedsføringen av arrangementer for å oppnå økonomiske og samfunnsmessige effekter.

En arrangementsturist er de som besøker en destinasjon hvor hovedmotivet er å delta i eller se på et arrangement.

Én av ti turister i Norge skal på kultur- eller idrettsarrangement 

At arrangementer er viktig for reiselivsnæringen er hevet over enhver tvil. Det ble også bekreftet da Innovasjon Norge som del av Turistundersøkelsen 2019 spurte et representativt utvalg norske og utenlandske ferie- og forretningsreisende om deltakelse på et sportsarrangement eller kulturelt arrangement var del av reisen i Norge. Hele 19 prosent svarte ja. Ni prosent av de spurte svarte at de hadde som formål å delta på et annen type arrangement.  

At én av ti turister i Norge har som et av formålene med reisen å delta på et kultur- eller idrettsarrangement betyr at arrangementer allerede er viktig for verdiskapingen i norsk reiselivsnæring.

Arrangementer bidrar til verdiskaping i norsk økonomi og regional utvikling. 

Innovasjon Norges arrangementsturismesatsning jobber mot to overordnede mål; bidra til å tiltrekke flere internasjonale kultur- og idrettsarrangement til Norge, samt videreutvikle de allerede eksisterende arrangementene i Norge.

Les mer om Innovasjon Norges satsning på arrangementsturisme