Arctic Frontiers


Når: Januar 2025
Størrelse: 1.600 deltakere

Nettside: Arcticfrontiers.com

Arctic Frontiers forbinder vitenskap, politikk og næringsliv. Ved å sette dagsorden bidrar Arctic Frontiers til ansvarlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og næringsliv i Arktis. Gjennom helårsaktiviteter styrkes Arctic Frontiers som et kunnskapsknutepunkt og agendasetter som er i stand til å bidra til en relevant situasjonsoversikt over Arktis.